2014. augusztus 7., csütörtök

A válasz,hogy nincs válasz

A válaszféle nem az én levelemre érkezett, arra 1 hónapja nem érkezett válasz . Még jó hogy az igazoló jegyeink megvannak és ugyebár hivatalos szervnek minősülnek.
A szabály pedig szabály.
Linkelem a Józsefváros oldalon is megtalálható bejegyzést!

Kedves Kommunikáció!
Legyen szíves az alábbiakat az MNP3 kommunikációs terve szerint a projekt illetékeseinek továbbítani!
Pontosítottam és bővítettem a korábbi változatot, legyenek szívesek ezt figyelembe venni, és elnézést kérek!
(Legyen szíves nem törölni a projektre vonatkozó észrevételt - mint korábban előfordult -, nem véletlenül írom ide, ugyanis a tapasztalatok szerint a nyilvánosság jelent leginkább biztosítékot, hogy az illetékesek foglalkozzanak a lakossági bejelentésekkel.)

A KÉRDÉSEK UTÁN BELEÍRTAM A KAPOTT VÁLASZOKAT.

1. Igaz-e, hogy a lakottan felújítás alatt lévő Magdolna u. 12. egyik felső szinten lévő lakásában július 14-én vagy az azt megelőző napokban elektromos zárlat keletkezett, amit a bérlő - az eseményt a felújítási munkáknak tulajdonítva - jelzett a projektmegvalósító Kisfalu Kft. illetékes referensének? Van-e ennek írásos nyoma? Milyen intézkedés követte az eseményt?

A KISFALU KFT. VÁLASZA:
"Az elektromos hálózatra vonatkozó panaszt kivizsgáltuk, több alkalommal volt az épület, különböző pontjain elektromos meghibásodás. A meghibásodások az elavult elektromos hálózat miatt történtek, nem hozható összefüggésbe a felújítási munkálatokkal. Természetesen az épület elektromos hálózat felújítása is része az MNP III. programnak. A bejelentett elektromos hibákat a gyorsszolgálat folyamatosan elhárította."

2. Igaz-e, hogy a július 22-i nagy esőzés során a megnyitott tetőn át ez a lakás és további négy lakás elázott? Van-e ennek írásos nyoma? Történt-e intézkedés, hogyan mérlegeltek, hogy az elektromos zárlat veszélye és a lakások lakhatóságának más tényezői szempontjából milyen intézkedés indokolt?

A KISFALU KFT. VÁLASZA:
"A tetőfelújítás során az ideiglenes tetővédelem mellett történt a beázás 4 db laskásban, melyeket a kivitelező ki fog javítani. Az ázással kapcsolatban panaszbejelentés tettek a JSzSzGyk-nál amelyet a kivitelező kivizsgált és megtörtént a szükséges intézkedés, a bérlők pedig írásban tájékoztatva lettek."

3. Tudomásom szerint a bérlő bejelentésére a Kisfalu Kft. lakásügyi referense azt a tájékoztatást adta, hogy ideiglenes elhelyezést az önkormányzat ebben az esetben sem biztosít, oldja meg a bérlő a helyzetet úgy, ahogy tudja. Készült-e dokumentáció arról, hogy a bérlő ideiglenes elhelyezést kért, és mi alapján utasították el?

A KISFALU KFT. VÁLASZA:
"A Magdolna utca 12. számú házban Bódis Lajos nevű bérlő nincs, és a házban bejelentett lakcímmel sem rendelkezik.
A lakásgazdálkodási irodára semmilyen bejelentést nem érkezett a házban jelzett (beázás, elektromos zárlat stb.) műszaki problémák miatt, így azt sem tudom, konkrétan melyik bérlőről, illetve melyik lakásról van szó. Így olyan tájékoztatást sem adtam senkinek, "ideiglenes elhelyezést az önkormányzat ebben az esetben sem biztosít, oldja meg a bérlő a helyzetet úgy, ahogy tudja".
A munkálatok megkezdése óta egyetlen bérlő sem kért ideiglenes elhelyezést, ilyen jellegű dokumentációval nem rendelkezünk, ilyen kérést nem utasítottunk el."

4. Az önkormányzat határozata 7 db átmeneti cserelakást biztosított a felújítások során bekövetkező műszaki és egyéb krízisesetekre, a cserelakások felújításával és üzemeltetésével a Kisfalu Kft.-t bízta meg. Használhatók-e ezek a lakások ténylegesen, mi az igénybe vétel szabálya, pontosan ki dönt róla? Ha már használatban vannak, melyik felújítás alatt lévő ház(ak)ból vált szükségessé eddig előre az nem látható helyzetek miatti ideiglenes elhelyezés? Az eddigi tapasztalatok alapján helyesnek tartja-e az önkormányzat döntését, miszerint az ideiglenes elhelyezés - az EU-s projektben nem elszámolható - céljára mindössze 7 db cserelakást biztosítottak (nem számítva a Nagyfuvaros u. 26. szerződéssel rendelkező 21 bérlő elhelyezését, melyről az önkormányzat külön rendelkezett)?

A KISFALU KFT. VÁLASZA:
Nincs válasz.

5. A lakók által elmesélt történetek, a július 1-i lakógyűlésen tapasztaltak alapján úgy tűnik, komoly zavarok vannak az információáramlásban a projektmegvalósító Kisfalu Kft. apparátusán belül, a Kisfalu és a lakókkal való intenzív kommunikációval megbízott Társadalmi Akciók (TA) munkacsoport között. Konkrétan, a lakók a Kisfalu Lakásgazdálkodási Irodájának megszokott referensét keresik fel, aki "mindent" tud és kézben tart, a jelek szerint nagy informális befolyással rendelkezik, és nemrég tért vissza hosszú szabadságáról, amit éppen a felújítási időszak alatt töltött. A tudásmegosztás viszont annyira nem működik, hogy a lakógyűlésen a Kisfalu Kft. jelen lévő vezető munkatársai semmit nem tudtak vagy akartak válaszolni a lakók kérdésére. A projektmegvalósító szervezet által kihelyezett plakát azt tartalmazta, hogy a felújítás hamarosan megkezdődik, miközben már hetek óta szünnap nélkül folyt - azért volt szükség a lakógyűlés rögtönzött összehívására -, vagyis mintha a projektmegvalósítónak fogalma sem volna a saját munkájának ütemezéséről. A lakókkal való kapcsolattartással megbízott beosztott munkatársak pedig, más szervezethez tartozva, különösen nehezen jutnak információhoz. Úgy tűnik, hogy a lakossági észrevételek kezelése egyszerre roppant mértékben bürokratizált és meghökkentően tartalmatlan. Az érdemi panaszok nagy részéről nem készül dokumentáció. A projektmenedzsment és a megvalósítók az ígéretek ellenére érdemben nem foglalkoztak az észrevételek összegyűjtésének és megválaszolásának ésszerűsítésére vonatkozó javaslatokkal - például a gyakran ismételt kérdések, panaszok, intézkedések anonim módon való nyilvános megjelenítése -, pedig ez drasztikusan javíthatná a problémamegoldásra, a felelős intézkedésekre való ösztönzést. Mi ezekről a véleményük?

A KISFALU KFT. VÁLASZA:
Nincs válasz.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése